Missbruk av lönsamhet

Ett av de mest missbrukade orden i energisammanhang är ordet “lönsamhet”. Nu senast hävdar den förre enhetschefen på SABO, med ansvar för energifrågor, och numera chefen på Svensk Fjärrvärme, att det är Olönsamt att byta ut fönster och isolera fasader. Hon gör det mot bakgrund av ett perspektiv till 2020 och 2050 d.v.s. 10 respektive 40 år framåt. Och hon hävdar att ..det finns ingen strategi för hur det ska gå till..

Första frågan om lönsamhet borde vara: “Lönsamt under vilka förutsättningar?”. Som fristående åtgärd eller i samband med andra. Fönsterbyte i ett nyligen renoverat hus är inte “lönsamt” under det att det i ett hus där man behöver renovera fönstren kan vara extremt lönsamt. Samma sak gäller alla åtgärder. Kostnaderna bestäms av i hur hög grad av tillfället. Vinsten bestäms inte bara av de driftkostnader man kan spara utan också vilka andra fördelar man kan uppnå, t.ex. minskat drag, ändrade installationer och ökade möjligheter till styrning, komfort, mm mm.

Andra frågan gäller vad som kommer att hända under de närmaste 40 åren. Vill hon göra gällande att det under denna tid aldrig kommer att finnas ett tillfälle som kan utnyttjas för effektivisering? Verkligen? Den strategi som behövs är att ta alla tillfällen som bjuds under byggnadens tid och att förbereda kommande möjligheter så att de blir så lönsamma som möjligt (se bild nedan). Den strategin beskrivs i Mera Ordna Verkstad som getts ut av Energirådgivarna och EnergiEffektiviseringsFöretagen

Och med tanke på att många åtgärder (både de nämnda och andra) har andra plusvärden än att bara spara energi leds man lätt in på tanken om hur lönsamt annat som man gör i livet är? Bygga om köket, fira födelsedagar, gå på teatern….?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv