Mittens rike - effektiviseringens nya nav?

Åtminstone när det gäller belysningsprodukter är det logiskt eftersom lejonparten av dem tillverkas där. Nu finns ELI (The efficient lighting initiative) i Kina som institution och visar det bl.a genom att publicera specifikationer för kompaktlysrör, CFL. De kommer snart med flera:
* Double-Capped Fluorescent Lamps (launch in June 2006)
* Fluorescent Lamp Ballasts (launch in December 2006)

Och Sverige är med på ett hörn! http://fourfact.com/index.php/webloggen/lgenergilampan_brinner_vidare/

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv