Konsten att inte få ut sitt angelägna budskap

Snyggt självmål får man säga när den Europeiska solcellsindustrin (EPIA) skall argumentera för att solceller skall vara konkurrenskraftiga i större delen av EU år 2020. Man låter en konsultfirma göra en rapport och sedan säljer man den till allmänheten för 4950 Euro per styck! Man ordnar en presskonferens i och sänder ut några meddelande och ett press-kit som innehåller ord utan fakta.

Efter lite trixande kan man till sist (via e-mail) få tillgång till en sammanfattning med snygga grafer. Dessa har sannolikhetens prägel men texten (eftersom det är en sammanfattning) säger bara att “studien visar att….” För att få reda på resten och för att själv kunna värdera underlagets sanningshalt måste man hosta upp över 50 000 SEK!

Det är inte ovanligt med erbjudanden av den här typen men det är sällan de kommer från branschorganisationer som vill tala för sin produkt och göra den känd.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv