Moskva är känt sedan ett tag

Redan 2007 gjorde EU en bild av vilka utmaningar som var viktiga på klimat och energiområdet.

Det var konkurrenskraften - som kallades för Lissabon efter fördraget med samma namn
Det var klimatet - som kallades för Kyoto efter en överenskommelse som kanske några minns
Det var säkerheten - som kallades Moskva och som gjort sig påmint igen

Sedan dess har inte mycket hänt. Några har försökt döpa om konkurrenskraften till “gaspris” men där verkar man nu ha upptäckt att det är skillnad på pris och kostnad. Men hur är det på övriga områden. Har inte klimatfrågan blivit tydligare? För att nu inte tala om säkerheten!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv