Mycket väsen för lite mindre ull

Trump lyckade väl med att hävda att de båda ledningarna för att pumpa olja skulle skapa fina nya jobb, 28000 närmare bestämt. Washington Post har granskat kalkylen och funnit att det som bäst kan handla om hälften om ens det. Den nye presidenten har ju visat sig ha lite svårt med fakta om de inte är alternativa. LOL 

ACEEE rapporterade tidigare att tillväxten ifråga om jobb för effektivare energianvändning har mera substans, se bild nedan. Ökningen bedömdes vara 245000 för 2016! Ett bättre alternativ (!) ur många synvinklar!

image

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv