När affärsintresset sviktar

Transformatorer är en svag länk i distributionen och det sitter en mängd gamla sådana runtom i stolpar och små stationer runt om i världen. Väldigt många ger för stora förluster men sitter kvar år efter år och flyttas snarare än skrotas. Nu kräver ett antal distributionsföretag i USA strängare normer! Trots att det borde finnas ett klart affärintresse att minska förlusterna och kostnaderna! Eller är det så att de regleringsmetoder som myndigheterna använder innebär att affärsintresset undergrävs?

En utredning visade nyligen på stora effektiviseringsmöjligheter i just distributionstransformatorer.
image

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv