Energikommission - Ja Tack!

Svenskt Näringsliv föreslår att man skall tillsätta en energikommission. I radions Ekonomieko säger man att man vill ta reda på hur mycket energi vi behöver så att energisystemet kan anpassas till behovet. En representant för Metall instämmer.

Det låter ju bra! Det har ju hänt så fruktansvärt mycket på effektiviseringsområdet både vad gäller teknik, planering, affärmodeller, energitjänster, energistyrningssystem, motivation och incitament. Nu har vi förutsättningar att verkligen skapa ett uthålligt, effektivt och ekonomiskt klokt system!

Men läser man texten så börjar man undra igen? Det är inte energikostnaderna (mängd multiplicerat med pris) som står i fokus utan enbart priset. Och sedan blir man ännu tydligare:

Svenskt Näringsliv anser att de hinder som finns för ny energiproduktion måste ses över eller tas bort. Det gäller bland annat effektskatten på kärnkraft och fastighetskatten på vattenkraftverk, skatter som minskar investeringsviljan. Dessutom bör subventioner av förnyelsebar energi successivt fasas ut.

Så det är nog ingen kommission för att utröna energibehovet man vill ha. Det är nog samma gamla visa som skall gå i repris. Man samlar några som skall “passräkna” så att det stämmer med antalet reaktorer som man vill ha. Hå hå ja ja!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv