Energikommission - Ja Tack!

Svenskt Näringsliv föreslår att man skall tillsätta en energikommission. I radions Ekonomieko säger man att man vill ta reda på hur mycket energi vi behöver så att energisystemet kan anpassas till behovet. En representant för Metall instämmer.

Det låter ju bra! Det har ju hänt så fruktansvärt mycket på effektiviseringsområdet både vad gäller teknik, planering, affärmodeller, energitjänster, energistyrningssystem, motivation och incitament. Nu har vi förutsättningar att verkligen skapa ett uthålligt, effektivt och ekonomiskt klokt system!

Men läser man texten så börjar man undra igen? Det är inte energikostnaderna (mängd multiplicerat med pris) som står i fokus utan enbart priset. Och sedan blir man ännu tydligare:

Svenskt Näringsliv anser att de hinder som finns för ny energiproduktion måste ses över eller tas bort. Det gäller bland annat effektskatten på kärnkraft och fastighetskatten på vattenkraftverk, skatter som minskar investeringsviljan. Dessutom bör subventioner av förnyelsebar energi successivt fasas ut.

SÃ¥ det är nog ingen kommission för att utröna energibehovet man vill ha. Det är nog samma gamla visa som skall gÃ¥ i repris. Man samlar nÃ¥gra som skall “passräkna” sÃ¥ att det stämmer med antalet reaktorer som man vill ha. HÃ¥ hÃ¥ ja ja!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv