Japanska insikter om energi och kärnkraft

I en ledare i New York Times återger man med gillande skeenden i Japansk politik. Den förre premiärministern och kärnkraftförespråkaren Koizumi har tänkt om, 180 grader!

Han har dels kommit fram till att kärnkraft inte är billig utan dyr och att den inte behövs för industriell utveckling - tvärtom! Och han har särskilt noterat att avfallet är ett STORT problem efter det att han varit på studiebesök i Finland.

En hållning som har ytterligare stöd i erfarenheterna av hur Japans energianvändning utvecklats efter Fukushima. Den förre premiärministern har formulerat sig i en programatisk form om hur Japan kan ta en ledarställning i utvecklingen. Måste man ha katastrofer innan detta blir en insikt även i Sverige?

Mr. Koizumi makes a compelling argument that if the ruling Liberal Democratic Party were to announce a zero nuclear policy, “the nation could come together in the creation of a recyclable society unseen in the world,” and the public mood would rise in an instant

.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv