Med förnybar energi som gisslan

Det är ett veritabelt drama som utspelas i Storbritannien. Man har fått en ny miljöminister som, sägs det, är negativ till förnybar energi och positiv till skiffergas. Hans motiv skall vara att man i tider av ekonomiska svårigheter inte har råd att satsa på förnybar energi utan måste satsa på tillväxt (med fossil energi!).

Den nye ordföranden, John Gummer, i den oberoende kommitten för klimatfrågor säger dock att:

‘There can be no growth unless there is green growth

Så det är upplagt för batalj! Men det visar sig vara mer spännande än så. John Gummer är handplockad av premiärministern själv.

Det riktiga skälet till utnämningen av den nye ministern lär vara att han är positiv till en utbyggnad av Londons flygplats Heathrow med en ny bana. Motståndarna är emellertid många, bland dem Boris Jonsson (borgmästare i London och partikamrat till miljöministern), men också Tories “enfant terrible” Zac Goldsmith, kompis med John Gummer, som erbjuder sin plats i parlamentet till Boris.

Det här kan bli lika spännande som vilket Brittisk TV-serie som helst! Synd bara att det måste ske till priset av den gröna tillväxten, eller….? Det beror på vem som vinner.

To be continued.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv