Med förnybar energi som gisslan

Det är ett veritabelt drama som utspelas i Storbritannien. Man har fått en ny miljöminister som, sägs det, är negativ till förnybar energi och positiv till skiffergas. Hans motiv skall vara att man i tider av ekonomiska svårigheter inte har råd att satsa på förnybar energi utan måste satsa på tillväxt (med fossil energi!).

Den nye ordföranden, John Gummer, i den oberoende kommitten för klimatfrågor säger dock att:

‘There can be no growth unless there is green growth

Så det är upplagt för batalj! Men det visar sig vara mer spännande än så. John Gummer är handplockad av premiärministern själv.

Det riktiga skälet till utnämningen av den nye ministern lär vara att han är positiv till en utbyggnad av Londons flygplats Heathrow med en ny bana. Motståndarna är emellertid många, bland dem Boris Jonsson (borgmästare i London och partikamrat till miljöministern), men också Tories “enfant terrible” Zac Goldsmith, kompis med John Gummer, som erbjuder sin plats i parlamentet till Boris.

Det här kan bli lika spännande som vilket Brittisk TV-serie som helst! Synd bara att det måste ske till priset av den gröna tillväxten, eller….? Det beror på vem som vinner.

To be continued.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv