När skall solen sluta snurra runt jorden?

Galilei ställdes 1633 inför domstol för att avsvärja sig den “felaktiga läran” att jorden var universums centrum. Han lär ha mottagit sin dom med orden “Och ändå rör hon sig”. Det var dags att erkänna att det är jorden som rör sig runt solen och inte tvärtom. Katolska kyrkan gav dock inte upp så lätt och domen mot Galilei upphävdes inte förrån år 2000.

När skall det bli dags att erkänna att människor (och företag) inte är uteslutande ekonomiskt rationella och att ekonomin kretsar kring denna “homo economicus”? Kommer det att sedan att ta 377 år innan de traditionella ekonomerna ger upp?

För det är enbart med utgångspunkten att aktörerna alltid väljer den billigaste lösningen som man kan påstå att klimatproblemen kan lösas med ett enda mål nämligen en bestämd mängd utsläpp av växthusgaser. Om man accepterar att människor är mera komplicerade finner man att det behövs flera styrinstrument och alltså flera mål, till exempel för effektivisering och för förnybar energi.

I EU-kommissionens konsekvensanalys till förslaget om klimatpolitik tycks vara på väg mot denna insikt när man skriver:

A single GHG target would result in lower energy related cost increases and necessary investments if met in an optimal way as represented by the use of carbon values in the modelling approach compared to a situation with three targets if renewable and energy efficiency targets would be set at a level above their cost-effective potential to meet the GHG target.

Det innebär att ett mål (för växthusgaser) ger en billigare lösning om det målet sätts på ett optimalt sätt och jämförs med om man har tre mål som formulerats så att de inte är optimala! Det låter inte helt olikt hur man kan föreställa sig att Galileis inkvisitionsdomstol formulerade sig. Om man dessutom börjar fundera över att priserna på koldioxid (carbon values) är en funktion av det mål som man satt då svindlar tanken. Kommissionen tycks ha insett att det här går inte ihop vilket de också noterar i en annan del av sin analys.

Skulle man nu erkänna att människan inte fungerar som det antas i den vanligaste ekonomisk litteraturen skulle vi mycket enklare kunna formulera åtgärder som botar både klimatproblem och många andra utan att man måste slå knut på sig själv.

Det finns gott om ekonomisk litteratur på området som både behandlar och antyder en annorlunda syn (Kahneman, Thaler, Sunstein, Ariely, Mullainathan, Shafir, Akerlof, Shiller, Sen). Det är dags att släppa greppet om solen även på ekonomins område!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv