När verkligheten blir satir (eller tvärtom)

Det är en bra videosnutt. Ingen tvekan om det. Och den avslutas med att dra en lans för “Ethical Oil” som ställs i motsats till “Conflict Oil” och då särskilt den från Saudiarabien. Ta då istället etiskt korrekt olja från kandensisk tjärsand. Lysande satir!

Och hur lysande denna satir är inser man när man går till Ethical Oils hemsida och upptäcker hur snövita de är.

The No Tar Sands Coalition, Greenpeace, and other opponents of Ethical Oil are funded by grants from foreign foundations. EthicalOil.org, by contrast, will not take money from foreign corporations, foundations, governments, or lobbyists. We will not allow foreign corporate interests to compromise our independence.

Finns det någon stand-up comedian som kan göra det bättre? Utländska marionetter såsom Greenpeace hotar Kanadas ekonomi och utveckling? Wow - detta är satirens höjdpunkt! Om det hade varit satir.

Så här ser det ut med tjärsanden i Kanada - egentligen. Så nu börjar vi förstå varför Kanada var först att hoppa av Kyotoprotokollet. Satiren har blivit verklighet.

Och motsatsen till Saudisk olja är inte Kanadensisk även om den kallas etisk utan det är “No-oil at all”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv