Nära noll energiministern

På en energikonferens som behandlade frågan om stand-by effekt för många år sedan så var vi många som tyckte att när man slog av sina aparater så skulle de inte dra någon ström alls. En engelsk sociolog, Brenda Boardman, noterade med emfas att “off” betyder “zero”. Hon bemöttes av en fransk fysikprofessor, Jacques Roturier, med orden “Madame, as a physicist I can assure you that zero is never zero”.

Om nu inte noll är noll så hur nära noll är nära-noll, det vill säga den nivå i energianvändning som nya hus skall ha från 2021? Svenska myndigheter tycks mena att nära-noll är detsamma som i dagens byggregler vilket alltså ligger någonstans i intervallet 50-100 kWh/m2 och år. Det skulle nog inte ens den franske professorn ha gått med på.

Energiministern försöker muntra upp oss (eller sig själv) i en artikel inför budgetpropositionen. Där hävdar hon en stor satsning på att kunna skärpa kraven för nya hus. Det är bra! Men det är de befintliga husen som är det stora problemet och om dessa säger hon inget.

Om industrin upprepar hon vad industrin vill säga om sig själv, nämligen att de på grund av sim konkurrensutsättning är duktiga på effektivisering. Något som motbevisas av att de gjorts ännu duktigare med det så kallade PFE-programmet som sockrar deras insatser med en blygsam skattereduktion. Hon nämner PFE men nämner INTE att regeringen har för avsikt att lägga ned det!

Det är alltså inte mycket ministern har att komma med och frasen “nära-noll” känns inte avlägsen. Men det finns en intressant passus i hennes skrivning.

...(Samtidigt) ser vi hur de mest aktiva kommunerna går före och ställer tuffare krav än det nationella regelverket. Det visar att det finns ett engagemang och en vilja hos många berörda att göra verklig skillnad. Genom att få bättre kunskaper om vilka krav som är rimliga att ställa för olika byggnader i olika delar av landet kan vi i framtiden få byggregler som kan göra stor skillnad.

Men är det inte det som en av hennes regeringskollegor (bostadsministern) brukar bekämpa?

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv