Nästan rätt om energiutvecklingens möjligheter

Thomas Friedman skisserar en strategi för att använda energiteknik på ett sätt som minskar beroendet av Ryssland och därmed hotet både i geopolitiska och ekonomiska termer.

Det är enkelt och bygger på utveckling och användning av förnybar energi och att det ställs upp mål för hur kvoten succesivt skall ökas. Vidare skall effektiviteten i användningen öka. Så långt är allt OK. Men tyvärr har han också lagt in användningen av skiffergas och tjärsandsolja som hjälp under en övergångsperiod. Hans problem kan vara att han inte observerar (vet) att det finns en effektiviseringspotential som redan med dagens teknik är mycket stor och går att exploatera snabbt.

Hans text har översatts och tagits in i pappersversionen av DN men är (i skrivande stund) inte tillgänglig på nätet. Det kan bero på att DN inte själva ens är i närheten av förståelse för möjligheterna.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv