Nästan rätt om energiutvecklingens möjligheter

Thomas Friedman skisserar en strategi för att använda energiteknik på ett sätt som minskar beroendet av Ryssland och därmed hotet både i geopolitiska och ekonomiska termer.

Det är enkelt och bygger på utveckling och användning av förnybar energi och att det ställs upp mål för hur kvoten succesivt skall ökas. Vidare skall effektiviteten i användningen öka. Så långt är allt OK. Men tyvärr har han också lagt in användningen av skiffergas och tjärsandsolja som hjälp under en övergångsperiod. Hans problem kan vara att han inte observerar (vet) att det finns en effektiviseringspotential som redan med dagens teknik är mycket stor och går att exploatera snabbt.

Hans text har översatts och tagits in i pappersversionen av DN men är (i skrivande stund) inte tillgänglig på nätet. Det kan bero på att DN inte själva ens är i närheten av förståelse för möjligheterna.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv