Nät, acceptans och pengar

ENDS Europe har gjort en översikt och analys av hur det går med att uppnå 20%-målet för förnybar energi till 2020. Svaret är - sisådär. Och med stor spridning i de olika länderna, se bild.

Det som behövs nu är mera politisk vilja (och aktivitet) så att energinäten utvecklas och kan te emot de förnybara resurserna, acceptans för att hantera NIMBY (not in my backyard) och pengar för finansiering. Förnybar energi har ju typiskt höga investeringar och låga driftkostnader, ett förhållande som ofta fordrar en knuff (nudge).

EREC gör dock bedömningen att det kommer att gå bra och ENDS pekar på att det kommissionens infrastrukturpaket som väntas i november kommer att fixa nät-delen.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv