Något har ändrats, men vad?

Tony Blair säger att kärnkraft är en väg för Storbritanniens energipolitik. Och säger att “facts have changed”. Det som är helt klart är att Tony Blair har ändrats. Frågan är bara av vem?

Det är i varje fall inte av sin egen förre miljöminister som är mycket kritisk. Kanske skulle EU-kommissionen sända tillbaka ett brev som de fått tidigare, (Blair_Persson.pdf) “Return to sender. Address unknown”. rolleyes

Bör skall vara skall (såvitt ej annat framgår av texten)

Uttrycket fälldes av den legendariske elinspektören Georg Ljung i en diskussion om tolkningen av elföreskrifterna. Ett bra rättesnöre i många sammanhang och inte olikt hur en annan oldtimer (från EPRI i USA) sett på energieffektivisering: ” We should use less electricity where we can, so we can use more electricity where we should.

RAP (Regulatory Assistance Project) har länge hävdat och vidhåller att “effektvisering är svaret” men är öppna för att det kan komma fler frågor.

Diskussionen om vad energieffektivisering egentligen skall vara bra för kan dra nytta av de “gamla” mästarnas attityder.

Effektivisera energianvändningen där Du kan så Du kan använda energi där Du måste. (“Bör skall vara skall”)

Läs mer

Månadsindelade arkiv