Något nytt under solen

Tvärtemot det gamla talesättet har det kommit en del nytt under solen när det gäller energieffektvisering i industrin.

1. Vi kan nog räkna det svenska PFE-programmet dit, om än med återhållen stolthet eftersom det lades ned (på dubiösa grunder). Nu när Nobelpriset i ekonomi visar en gryende insikt om att varken människor eller företag styrs enbart av sin obändiga lust att maximera sin vinst kanske vi kan hoppas på en återuppståndelse?

2. En annan sådan landvinning är det Indiska PAT-programmet som fick både framgångsrika företag och de mindre duktiga att anstränga sig (walk that extra mile), se bilder nedan.

3. Kanske anar vi ytterligare något i den kartläggning man gjort i Tyskland och som indikerar stora potentialer i både relativt enkla och lite mera avancerade tekniklösningar.

Kan vi hoppas på att vi lär något av varandra och att vi slutar att bara hoppas på att det sker av sig självt?

image
——————
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv