Nattskift i korvfabriken

Det sägs att man, även om man gillar korv, bör undvika att titta in i fabriken. Och det gäller nog i hög grad även den fabrik där man nu håller på att tillverka ett Europeiskt avtal om energieffektivisering. Där jobbar de nu nattskift för att få fram ett direktiv och, säger de som har koll, det verkar att bli ett sådant om än med lite sämre ingredienser än vi beställt.

Bland annat ser det ut att bli “vita certifikat” men med möjligheter att minska åtagandets omfattning. Men det är ändå bra att principen och ramverket kommer på plats för det finns inget som hindrar att enskilda länder sedan väljer att gå längre när reglerna sedan skall implementeras! Detta har Danmark visat och inte skall vi väl vara sämre än dem? (Och nu talar vi alltså inte fotboll wink )

IEAs Sustainable Development Scenario. Ett genombrott

IEA presenterar ett nytt grepp i årets World Energy Outlook, WEO, med sitt Sustainable Development Scenario, SDS (se också bild 1 nedan), som de motiverar så här:

(The) approach of treating individual policy goals in isolation has limitations. The 17 SDGs of the 2030 Agenda for Sustainable Development formally came into force in 2016. The SDGs, for the first time, integrated multiple policy objectives, recognising, for example, that ending poverty must go hand-in-hand with strategies that build economic growth and address a range of social needs, while also tackling climate change and strengthening environmental protection. Just a few months later, in November 2016, the Paris Agreement entered into force, and around 170 countries have now ratified it. It builds on the NDCs offered by those countries, primarily to address climate change, though many countries put their contribution in the context of other policy goals, including ending poverty or reducing air pollution.

There is a clear need to shift towards integrated policy-making.

Detta scenario ersätter det gamla “450 ppm"scenariot eller “2DS"senariot som de använde för att visa hur långt man borde gå för att klara klimatmålet enbart. Däremot kontratserar de det nya emot det traditionella “New Policies” scenariot som visar vart vi är på väg enbart med de beslut som fattats i världens olika hörn. Och som synes i bild 2 är det fortfarande energieffektvisering som är det stora numret för att klara världens behov av förbättring.

Och att klara uppgiften fordrar en ökad investeringstakt på alla fronter, se bild 3, (utom fossilsidan där man sparar ordentligt, se bild 4.

Läs mer

Månadsindelade arkiv