Nattskift i korvfabriken

Det sägs att man, även om man gillar korv, bör undvika att titta in i fabriken. Och det gäller nog i hög grad även den fabrik där man nu håller på att tillverka ett Europeiskt avtal om energieffektivisering. Där jobbar de nu nattskift för att få fram ett direktiv och, säger de som har koll, det verkar att bli ett sådant om än med lite sämre ingredienser än vi beställt.

Bland annat ser det ut att bli “vita certifikat” men med möjligheter att minska åtagandets omfattning. Men det är ändå bra att principen och ramverket kommer på plats för det finns inget som hindrar att enskilda länder sedan väljer att gå längre när reglerna sedan skall implementeras! Detta har Danmark visat och inte skall vi väl vara sämre än dem? (Och nu talar vi alltså inte fotboll wink )

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv