Nervösa veckan i Bryssel

På onsdag skall man presentera sitt energi- och klimatpaket som bl.a. aviserats skall innehålla kvoter för länderna vad avser förnybar energi och minskning av växthusgaser till 2020. Intressenter av alla slag försöker få bästa möjliga situation för sin egen del. Nervositeten är hög och utspelen många. Rent dråpligt blir det när retorik och praktik springer åt var sitt håll. Global kraftsamling nödvändig, heter det i Svenskt Näringslivs upprop, men inte så mycket för oss heter det i texten. Georg Orwell hade en bättre formulering i “Djurfarmen” - Alla djur är jämlika men vissa är mer jämlika än andra.

Man borde nog ta del av det som Lehman Brothers skrivit om klimatfrågan och om uthålliga affärer, både tidigare och i en uppföljningsskrift. I den senare speglar man också hur U-länderna ser på frågan genom att citera Jose Miguez från Brasilien (sidan 47) när han säger att det känns som om han hade kommit först till kaffet efter middagen men ändå blir uppmanad att dela hela notan.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv