New York, sustainable city!!

USA är inte homogent i sin syn på miljö, energi ochuthållighet. New Yorks borgmästare Michael Bloomberg har annonserat att “The big Apple” skall bli den första uthålliga staden och han underbygger sin intention med ett 127-punktsprogram. Som innehåller bl.a. biltullar och kommunal energiplanering!! Det senare genom en nyinrättad energistyrelse för kommunen (se nedan). Planen beräknas genomförd under en 25-årsperiod.

Stockholm? Hallå!!

image

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv