Nicholas Stern och Oettinger på samma sida?

Det meddelas att EU:s energikommissionär Oettinger planerar en turné för att, likt börsföretag, motivera till och locka fram investeringar i Europas infrastruktur. Kommissionären har väl inte gjort sig känd som någon turnéartist precis men han brinner nog för de traditionella delarna av energiinfrastruktur i form av kraftanläggningar och nät.

Nyhetsbrevet Euractiv kopplar ihop detta utspel med en appell som Nicholas Stern riktat till EU-parlamantet där han framhåller att vi hitintills inte lyckats särskilt väl vad gäller att vända trenderna och satsa på uthålligare energilösningar. Han pekar på att marknaden inte lyckats och att marknadens funktioner är otillräckliga.

In a wide-ranging address, Stern berated “market failures” that were not fairly apportioning the costs of carbon, the halving of research and development spending since the 1980s, and the inability of capital markets to provide long-term investment risk allocations. Lack of transparency was “a classic market failure,” he said. ..... In his speech, Stern had also stressed the need to make the case that, in the context of imminent investment by China in renewable energies, low carbon was the growth story of our age.

När Euractiv försöker få Oettingers stab att kommentera detta avböjer de men sänder mail med innehåll som väsentligen handlar om investeringar i stora anläggningar. Något tyder på att de inte tänker på effektivare energianvändning eller ens tänker i de banor Nicholas Stern gör. Men låt oss bli överraskade!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv