Gemensam vårdnad för en gemensam värld

I diskussioner om nationalekonomi som ämne brukar ofta påpekas att det på engelska också heter “political economy”. Och nog märks ämnets anknytning till politik också ifråga om val av pristagare. Vi har under årens lopp sett ett spektrum av pristagare. Dock med en övervikt för den neoklassiska ekonomins (över)tro på att marknaden sköter sig bäst själv med ett minimum av inblandning. Under slutet av 90-talet t.o.m. med representanter för spekulationsekonomin vilket N.N Taleb rasar över i sin bok “The Black Swan - The impact of the highly improbable”. Det verkar som om priset var relaterat till den allmänna politiska trenden!?

Så det är kanske inte oväntat att Ostrom och Williamson får priset i år när frågorna om hur vi skall förvalta vår miljö och hindra klimatförändringen är den överskuggande frågan. Deras forskning handlar om institutionell ekonomi. En gren som också associeras med t.ex. Gunnar Myrdal.

Ostrom är spännande läsning. Hon gör påpekanden om hur farligt det är att förväxla modeller med verklighet bara därför att modellen byggts på några få observationer. Hon har i fältstudier visat att de bästa lösningarna när det gäller hur vi skall förvalta gemensamma resurser oftast varken är att staten förvaltar eller att man privatiserar. Istället handlar det om att göra brukarna till medverkande. Något som hon också säger är “svårt, tidskrävande och konfliktfyllt”, men som fungerar. Gemensam vårdnad för en gemensam värld

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv