Gemensam vårdnad för en gemensam värld

I diskussioner om nationalekonomi som ämne brukar ofta påpekas att det på engelska också heter “political economy”. Och nog märks ämnets anknytning till politik också ifråga om val av pristagare. Vi har under årens lopp sett ett spektrum av pristagare. Dock med en övervikt för den neoklassiska ekonomins (över)tro på att marknaden sköter sig bäst själv med ett minimum av inblandning. Under slutet av 90-talet t.o.m. med representanter för spekulationsekonomin vilket N.N Taleb rasar över i sin bok “The Black Swan - The impact of the highly improbable”. Det verkar som om priset var relaterat till den allmänna politiska trenden!?

Så det är kanske inte oväntat att Ostrom och Williamson får priset i år när frågorna om hur vi skall förvalta vår miljö och hindra klimatförändringen är den överskuggande frågan. Deras forskning handlar om institutionell ekonomi. En gren som också associeras med t.ex. Gunnar Myrdal.

Ostrom är spännande läsning. Hon gör påpekanden om hur farligt det är att förväxla modeller med verklighet bara därför att modellen byggts på några få observationer. Hon har i fältstudier visat att de bästa lösningarna när det gäller hur vi skall förvalta gemensamma resurser oftast varken är att staten förvaltar eller att man privatiserar. Istället handlar det om att göra brukarna till medverkande. Något som hon också säger är “svårt, tidskrävande och konfliktfyllt”, men som fungerar. Gemensam vårdnad för en gemensam värld

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv