Nordvästra Amerika kan satsa på effektivisering

Ungefär samtidigt med att vi får oss till livs IVAs skyggslappsstudie av den framtida elutvecklingen i Sverige kan vi ta del av en motsvarande studie gjord för “Northwest Pacific” som består av fem stater i USA och Kanada (Oregon, Washington, Idaho, Montana and British Columbia). Skillnaden i analys och resultat är som natt och dag. 

Skillnaden är att Amerikanerna systematiskt sökt av var de billigaste och säkraste resurserna finns istället för att som IVA bara anta att de möjligheter som uppstår av fortgående teknikutveckling med automatik kommer att utnyttjas.

Men även i USA noterar man att företrädare för de traditionella energiföretagen har en tendens att förbise möjligheterna till effektvisering.

A NW Energy Coalition 7th Plan issue paper, The Pace of Progress, documents how power planners have consistently underestimated energy efficiency measures’ potential and the speed of their adoption, and highlights huge future savings opportunities.

Deras underlagsmaterial är mycket omfattande men borde studeras även inom EU om man vill göra verklighet av sin ambition att “grundligt tänka om” (fundamentally rethink) energieffektivitet som resurs.

 

 

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv