IEAs nyaste rön nu även med bild

IEAs båda rapporter om effektviseringens positiva sidoeffekter (Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency) och marknadsrapport 2014 är milstolpar för oss alla och borde utgöra obligatorisk kvällslektyr för alla i branschen. De båda presterades vid ett eceee-seminarium i Bryssel nyligen.

Nu finns detta evenemang även med presentationerna på film vilket gör att man kan titta och lyssna istället för att läsa. Ett bara alternativ eller ett bra sätt att bli bekant med materialet för senare djupstudium.

Se:
* Philippe Benoit, Head, Energy Efficiency and Environment (Climate) Division, IEA: Energy efficiency is the answer to many global energy-related challenges. Där han förklarar hur IEAs tankar kring effektvisering utvecklats. För många andra att ta efter!?
* Tyler Bryant, Energy Policy Analyst, IEA: The 2014 IEA Energy Efficiency Market Report. Där han presenterar årets version och hur man funnit flera infallsvinklar bland annat utveckling i olika länder och för olika tekniska lösningar. Man kan ana var framtida köpare och leverantörer finns.
* Nina Campbell, Energy Policy Analyst, IEA: Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency. Som berättar om det fullständigt banbrytande arbetet att kategorisera och kvantifiera effektviseringens olika mervärden.
* Paul Hodson, Head of Unit Energy Efficiency & Intelligent Energy, DG Energy, European Commission: Can the IEA findings be used to develop EU energy efficiency policy? Där han sätter in IEAs arbeten i ett Europeiskt sammanhang och undrar över varför beslutsfattare har svårt att ta till sig dessa nya erfarenheter
* Joanne Wade, Director UK ACE: Are ‘market’ and ‘multiple benefits’ frames helping policy makers to enhance energy efficiency policy and action?. Där hon funderar över hur man nu omsätter dessa nya rön i lokal praktik

En sorts sammanfattning nedan. Kul va?

image

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv