IEAs nyaste rön nu även med bild

IEAs båda rapporter om effektviseringens positiva sidoeffekter (Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency) och marknadsrapport 2014 är milstolpar för oss alla och borde utgöra obligatorisk kvällslektyr för alla i branschen. De båda presterades vid ett eceee-seminarium i Bryssel nyligen.

Nu finns detta evenemang även med presentationerna på film vilket gör att man kan titta och lyssna istället för att läsa. Ett bara alternativ eller ett bra sätt att bli bekant med materialet för senare djupstudium.

Se:
* Philippe Benoit, Head, Energy Efficiency and Environment (Climate) Division, IEA: Energy efficiency is the answer to many global energy-related challenges. Där han förklarar hur IEAs tankar kring effektvisering utvecklats. För många andra att ta efter!?
* Tyler Bryant, Energy Policy Analyst, IEA: The 2014 IEA Energy Efficiency Market Report. Där han presenterar årets version och hur man funnit flera infallsvinklar bland annat utveckling i olika länder och för olika tekniska lösningar. Man kan ana var framtida köpare och leverantörer finns.
* Nina Campbell, Energy Policy Analyst, IEA: Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency. Som berättar om det fullständigt banbrytande arbetet att kategorisera och kvantifiera effektviseringens olika mervärden.
* Paul Hodson, Head of Unit Energy Efficiency & Intelligent Energy, DG Energy, European Commission: Can the IEA findings be used to develop EU energy efficiency policy? Där han sätter in IEAs arbeten i ett Europeiskt sammanhang och undrar över varför beslutsfattare har svårt att ta till sig dessa nya erfarenheter
* Joanne Wade, Director UK ACE: Are ‘market’ and ‘multiple benefits’ frames helping policy makers to enhance energy efficiency policy and action?. Där hon funderar över hur man nu omsätter dessa nya rön i lokal praktik

En sorts sammanfattning nedan. Kul va?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv