Ny EU-strategi för värme och kyla

Enligt Euractiv annonserar EU-kommissionen en strategi för värme och kyla (heating and cooling) och som tydligt noterar att det finns en stor potential som både kan minska slöseri och olönsamhet samt öka tillförselsäkerheten (=minska importen).

Det ser bra ut att man vill påverka renoveringstakten i byggnader inte minst eftersom existerande uppvärmning är uttjänt (se bild nedan). Och lika bra att man också vill öka andelen förnybar energi, kraftvärmemöjligheterna och spillvärmeutnyttjandet (se andra bilden nedan). Go for it EU!

image
———————-
image

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv