Ny EU-strategi för värme och kyla

Enligt Euractiv annonserar EU-kommissionen en strategi för värme och kyla (heating and cooling) och som tydligt noterar att det finns en stor potential som både kan minska slöseri och olönsamhet samt öka tillförselsäkerheten (=minska importen).

Det ser bra ut att man vill påverka renoveringstakten i byggnader inte minst eftersom existerande uppvärmning är uttjänt (se bild nedan). Och lika bra att man också vill öka andelen förnybar energi, kraftvärmemöjligheterna och spillvärmeutnyttjandet (se andra bilden nedan). Go for it EU!

image
———————-
image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv