Nya tag med emissionshandeln!?

Det Europeiska handelssystemet ETS har ju kollapsat för den innevarande perioden och man förbereder sig som bäst för den kommande (2008-2012). Inför denna period har man försökt komma till rätta med de alltför generösa tilldelningarna som sänkte systemet (och priserna) i period 1. Och det fanns flera länder som försökte kapa åt sig mer. Även Sverige men man vek ner sig ganska snabbt.

Nu ryktas om att man kommer att dra åt tumskruvarna ytterligare i period 3 genom att länderna inte längre själv får sätt sina tak. Redan nu är den rätten något beskuren genom att kommissionen måste godkänna det som länderna föreslagit. Frågan har i alla fall diskuterats seriöst inom en grupp som arbetar med nytt klimatprogram för Europa.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv