Nytt liv i Lissabon-strategin

I den gamla Lissabon-strategin deklarerades att Europa till år 2010 skulle vara världens mest dynamiska kunskapsbaserade område. Det har väl inte lyckats så värst och det kanske i någon mån beror på att det främsta instrumentet man hade var avregleringar av olika omfattning. En medicin som väl visat sig ha väl så drastiska biverkningar.

Idag (24 nov.) kommer man att lansera en konsultation för att fräscha upp strategin och nu sker det i krisernas tecken. Inte bara de ekonomiskt motiverade utan även med inriktning på klimat och miljö.

Så den nya strategin kan väntas innehålla mera insatser för att skapa nya “gröna” jobb och därmed flytta fokus till uthållig tillväxt. Den kommer också att lägga större vikt vid ländernas eget ansvar för genomförandet och mindre på EU-omfattande strukturreformer.

Huvudområdena kommer att vara:
* Innovationer och kunskapsutveckling
* Ökad sysselsättning
* Grön tillväxt
* Ett digitalt Europa

 

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv