Och ändå rör han sig?

The demand side of the market is a ‘sleeping giant’ that could transform the future energy system.

Orden kommer frÃ¥n ett inlägg i Euractiv och som handlar om hur marknadsutformningen mÃ¥ste ändras för att energisystemet skall förändras och bli uthÃ¥lligt. Författaren anser att den förhärskande inställningen om kunden som marknadsaktör inte hÃ¥ller. Den baseras pÃ¥ idén “price and pray”. skriver han. NÃ¥got som författaren till de rader ni nu läser lätt instämmer i (http://fourfact.se/images/uploads/ECEEE2015Nilsson.pdf).

Och ännu mer sÃ¥ efter att ha fÃ¥tt ett reklamutskick frÃ¥n SvD där de vill intressera för sitt sensommarevenemang “Energy Summit”. Där slumrar jätten sött! Rader av talare i en lÃ¥ng kö och som väsentligen har nÃ¥gon aspekt pÃ¥ energitillförsel att förmedla. I nÃ¥gra fall antyder man att de skall tala om “energimixen”. Men mot bakgrund av EUs “Energy Union” sägs skall bli baserad pÃ¥ “Efficiency First” och “Fundamental rethinking of energy effieincy” sÃ¥ har det budskapet inte nÃ¥tt till Sverige än!

Synd eftersom man i flera andra länder i EU jobbar aktivt med frågan och är beredda att ta för sig.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv