Ökad globalisering i klimatarbetet - bra för Sverige?

Frankrike har preciserat sin nationella gröna strategi och i den trycker man hårt på ökat internationellt samarbete bl.a. för teknikutveckling. Det påminns om att presidenten tidigare varit tillskyndare till skapande av en World Environment Organisation för att få en global ledning (governance).

En sådan globalisering tycks vara på gång även om det inte är så formellt. Se gårdagens inlägg om Major Economies Forum där arbetsplanen fördelar ansvaret mellan de stora länderna. Men vad betyder det för Sverige? Vi har alltid varit aktiva i IEA och har en utmärkt position där. Och IEA förefaller ha ett visst grepp om läget. Kan vi utnyttja det så att vi inte kommer på efterkälken ifråga om teknikutveckling?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv