Ökad hembränning (av el och värme)!

Det har väckts ett intressant förslag i EU-Parlamentet om att skapa bättre förutsättningar för “microgeneration” av el (och värme).

Förslaget ligger väl i linje med strävan att ändra oss konsumenter (consumers) till ... ja vad skall vi kalla det på svenska (?)..(prosumers), det vill säga göra att vi till fullo kan utnyttja de möjligheter som vi skall kunna få med “smarta nät”. Vi kan väl inte kalla oss för hembrännare? smile

Med tanke på hur långsamt det går att få till stånd de institutionella förutsättningarna för nettodebitering så kan säkert ett EU-initiativ vara till nytta. Vi släpar även i detta avseende efter andra EU-länder.

PS Istället för hembrännare har både Medproducent och Prosument föreslagits. Ännu inget förslag från Göteborg!

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv