Ön i vinden

Hur skapar man en varaktig förändring i ett samhälle? Det är väl kardinalfrågan för oss alla som argumenterar för att ett nytt uthålligt energisystem båda kan och skall skapas. Kan vi lära något av “ön i vinden” Samsö i Danmark? Är den här sortens småskaliga miljöer möjliga att skala upp? På Samsö har man uppenbart lyckats och det är inte “Rocket Science”!

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv