Människor är som folk är mest.

McKinsey skriver i sin kvartalstidskrift om hur man tar hänsyn till människor ibland kan tänka fel även när de menar rätt. Vi “vinklar helt enkelt vårt sätt att tänka beroende på situationen. Eller annorlunda uttryckt, vi är inte alltid kliniskt rationella. Detta studeras inom “behavioural economics” och har lett till åtminstone ett Nobelpris, det till Daniel Kahneman.

De delar upp våra “vinklingar” (biasis) i något fler grupper än vad Kahneman brukar göra men det kan vara bra när man skall försöka hantera dem:
1. Action-oriented bias, som gör att vi hastar till beslut
2. Interest bias, när vi blandar in känslor
3. Pattern-recognition bias, som gör att vi tycker vi känner igen situationen från tidigare
4. Stability bias, som har en tendens att hålla igen och tveka
5. Social bias, när vi föredrar lugn och skyr konflikter.

Detta kan vara nyttigt att tänka på inte minst när man funderar över energiåtgärder

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv