Offer eller förövare?  Barroso tappar de 20 procenten igen!

Vi har tidigare haft anledning att undra var de 20% effektivisering som ingick i EU:s plan (20-20-20 till 2020) tog vägen. Barroso tappade dem någonstans mellan en konferens i London och kontoret i Bryssel.

För någon vecka sedan verkade de vara på väg att återfinnas och nu som bindande mål i en ny handlingsplan för effektivisering. Målet skulle vara inte bara effektivisering utan också i det uttalade syftet att skapa nya jobb inom hela EU. Planen är i och för sig inte officiell utan ett utkast som “läckt” ut.

Nu ryktas det att man från Barrosos sida vill blockera effektiviseringsmålet för att ett genomförande av åtgärderna både för effektivisering och förnybar energi skulle minska priserna på koldioxid i det Europeiska handelssystemet ETS. Det bästa och det goda hamnar i konflikt!

Från att ha varit ett fall för hittegodsavdelningen eller Hercule Poirot att finna de tappade 20 procenten så verkar det bli ett fall för CSI att finna en gärningsman. Och misstankarna går rakt till toppen av organisationen!

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv