OK att ha fel bara man är intressant?

Det kanske är den enkla förklaringen till att Björn Lomborg så ofta förekommer på svd’s ledarsida. Numera vet alla att han har haft grovt fel ifråga om klimatproblemen och han har själv modifierat sin “skepticism” till att mera vara ett mantra om att man måste forska mera. Men under sista delen av förra året dök hans texter ändå förvånande ofta upp i Svenska Dagbladet och man börjar undra vari poängen består.

The Guardian har i en blogg kanske svaret. Lomborg må ha fel men han har det på ett (för deras läsare) intressant sätt. Och vem kan ha något emot att man forskar mer? I bloggartikeln görs observationen baserat på en gillande artikel i Brittisk konservativ press om den mera hårdhudade “skeptikern” Richard Lindzen.

De pekar också på att det kan vara bra att ha fel om det för forskningen framåt. Joan Robinson lär ju ha sagt att forskningens kapital består av summan av alla ännu icke vederlagda hypoteser. Så forska bör man, men inte som substitut till handling!

GOTT (och intressant!) NYTT ÅR!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv