OK att ha fel bara man är intressant?

Det kanske är den enkla förklaringen till att Björn Lomborg så ofta förekommer på svd’s ledarsida. Numera vet alla att han har haft grovt fel ifråga om klimatproblemen och han har själv modifierat sin “skepticism” till att mera vara ett mantra om att man måste forska mera. Men under sista delen av förra året dök hans texter ändå förvånande ofta upp i Svenska Dagbladet och man börjar undra vari poängen består.

The Guardian har i en blogg kanske svaret. Lomborg må ha fel men han har det på ett (för deras läsare) intressant sätt. Och vem kan ha något emot att man forskar mer? I bloggartikeln görs observationen baserat på en gillande artikel i Brittisk konservativ press om den mera hårdhudade “skeptikern” Richard Lindzen.

De pekar också på att det kan vara bra att ha fel om det för forskningen framåt. Joan Robinson lär ju ha sagt att forskningens kapital består av summan av alla ännu icke vederlagda hypoteser. Så forska bör man, men inte som substitut till handling!

GOTT (och intressant!) NYTT ÅR!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv