Om 39 år är det 2050

För 39 år sedan var det 1972. Då pensionerade SJ sitt sista ånglok, ABBA släppte sin första platta, Ölandsbron invigdes och ettöringarna drogs bort som växelmynt. Mycket kommer att hända de nästa 39 åren och som vi idag inte ens kan föreställa oss.

Men vi kan tänka oss ett svenskt energisystem med 100% förnybar energi. Greenpeace har skisserat hur i sin nya rapport som släpptes den 12 oktober (se bild nedan). Effektivare energianvändning och mycket el och allt både tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarligt, miljömässigt ansvarsfullt och tryggt uthålligt.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv