Om de rika inte har råd får de fattiga hjälpa till

Det behövs en omfattande marknadsuppbyggnad och teknikutveckling för att t.ex. solceller och LED-belysning skall bli helt konkurrenskraftiga genom större volymer och så småningom lägre kostnader.  LUMINA-projektet i Afrika är ett av dem där just dessa båda tekniska lösningar används. De ersätter fotogenbaserad belysning som är en stor koldioxidkälla i fattiga länder och som inte nås av ens de CDM-projekt som de rika länderna använder för att själv slippa minska sina utsläpp.

En ny rapport från LUMINA visar hur man i Kenya bygger upp marknader och testar produkters lämplighet i riktiga miljöer. Se exempel i bild nedan. Det visar sig att de fattiga har råd med dessa produkter och vi kan sedan vara med att dra nytta av dem hos oss när tekniken blivit billigare så att också vi har råd med den.

PS CDM-projekten behövs och behöver utvecklas, främst för att omfatta energianvändning mera än energitillförsel. Men nu förefaller de ha blivit en pysventil för de rika länderna mera än ett sätt att överföra teknik.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv