Om det är billigt, önskvärt och nödvändigt, vad hindrar oss?

Tidigare har det visats att effektivisering ger stora resultat och är billigt, BBC har nu gjort en omfattande undersökning om människors vilja att göra “uppoffrande” insatser för att rädda klimatet och resultatet är i vissa avseenden överraskande när man jämför mellan länder, se bild. Undersökarna noterar också att denna vilja kontrasterar starkt mot IEA senaste pessimistiska rapport om utvecklingen.

Men IEAs rapport avser väsentligen att projicera vad som händer om man inte vidtar tillräckliga åtgärder. Deras scenarier utgår från vad som händer om pågående eller planerade åtgärder sätts i verket. IPCC (och andra) har visat på vad man kan göra om man verkligen anstränger sig ytterligare och IEAs projektioner visar att dessa ansträngningar verkligen behövs. Så då återstår egentligen bara frågan om politikerna törs det som folket faktiskt är beredda på och införstådda med?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv