Om Iowa får bestämma

Så heter USAs nästa president antingen Barack Obama eller Mike Huckabee. Och vad skulle det betyda för energi- och klimatfrågorna? När det gäller Obama så har han presenterat ett utförligt program. Det avviker inte så värst mycket från det som Hillary Clinton har men är klart, koncist och genomförbart. Han hukar inte för särintressen och lobbyister utan deklarerar t.ex. att när det gäller etanol så är det den andra generationen (cellulosa-baserad) som eftersträvas och inte den majsbaserade som USAs bönder argumenterar för.

Mike Huckabee verkar undvika ord som “klimat” och “internationell” och talar hellre om energi-oberoende i sitt program. Han gör en intressant koppling av energifrågorna till terrorismen. Han har också sagt i en intervju på en fråga om klimatförhållanden att vi människor inte har någon rätt att förstöra världen som är Guds skapelse och menar väl att vi inte bör omskapa klimatet?

Men det var Iowa. Härnäst kommer New Hampshire och därefter “Super Duper Tuesday” den 5 februari när ett tjugotal delstater har olika varianter av lokala omröstningar.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv