“Omtanke” utan omtanke

IRENA publicerar en omfattande skrift med den lovande titeln “REthinking Energy 2017” men tyvärr med ett alltför tunt innehåll. I all synnerhet som samma organisation bara en vecka tidigare släppte ett så kallat arbetspapper med titeln “RENEWABLES AND ENERGY EFFICIENCY: A DYNAMIC DUO”. Det som saknas i den nya skriften är just den andra halvan i den dynamiska duon, det vill säga effektviseringen.

I den mån energianvändningen nämns så är det i förbigående eller som ett komplement för att säkra upp för intermittensen i den förnybara energin. Inte som en förutsättning för att skapa ett uthålligt system på en ekonomiskt och resursmässigt rimlig nivå där man inte slösar med energi och bygger förnybar energi vars produktion används till att försörja onödig (oekonomisk) energianvändning.

Nu har deras rapport andra kvaliteter bland annat genom att koppla energiomställningen till FNs 17 utvecklingsmål (se bild nedan) vilket kan liknas lite med de “Multiple Benefits” (PLUS-värden) som IEA associerat med energieffektivisering. Men helhetsintrycket blir i alla fall att denna “omtanke” (REthinking) haltar på ena benet.

 

image

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv