One world, one dream and one obligation.

Tidigare rapporter om att Kinas snabba ökning av koldioxidutsläpp växt och att 25 % beror på exporten förefaller ha varit i underkant. Den senaste uppskattningen, och som bygger på djupare analyser, säger att det är en tredjedel som är betingad av export. De goda nyheterna är emellertid att exporten av lågenergiprodukter och produktionsteknik för förnybar energi också ökar.

Mindre goda nyheter igen är emellertid att Kinas egna energisparinsatser inte når upp till de ställda målen.

Deras slogan för olympiaden, one world - one dream, saknar förklaring (dream about what?) men blir bättre om den tillämpas på klimatområdet. Gärna med tillägget - one obligation - så att vi inte låter det stanna i drömmarnas rike.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv