Osäkerhet fordrar handling

The Economist skriver att det är just pga av osäkerheten om klimatförändingarna som vi måste agera för att motverka dem. Om vi med säkerhet vetat att temperaturen ändrades ett visst antal grader hade vi kanske kunnat leva med dem. Men eftersom osäkerheten spänner över ett stort område (1,1-6,4 grader skriver The Economist) skall vi inte ta risken att det går käpprätt åt pipsvängen.

Visst är det det gamla försäkringsargumentet som upprepas. Att jag inte tar en hemförsäkring för att det skall bli inbrott och brand utan för om det inträffar. Men detta argument kan behöva upprapas om och om igen. Det inser man inte minst efter att ha tagit del av den amerikanska debatten om sjukföräkring när vissa grupper argumenterar för friheten att slippa vara sjukförsäkrad. Var det inte så två av de tre små grisarna i sagan tänkte?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv