Ovanans makt

Att vi måste göra en hel rad förändringar för att ställa om energisystemet erkänner nog de flesta av oss. Ett av de tyngre områdena handlar om energianvändningen där det går långsamt och det känns mycket motigt att komma igång. I USA har man börjat tala om CBSM (Community Based Social Marketing) för att på lokalplanet få fart på verksamheten. När någon nära mig och som jag litar på visar hur man gör - då går det lättare.

De talar om hur man skall komma åt den frukt som hänger högst. Och kanske är det vår fixering vid de lätta åtgärderna (low hanging fruit) som gör att vi inte inser problemets omfattning. Ovanan är vanlig - den känns van och bekväm.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv