På hög höjd i Davos

Då var det dags igen för beslutsfattare från olika sektorer att träffas i Davos. På årets dagordning står bland annat Kretsloppsekonomi (Circular economy) och, naturligtvis, kllmatfrågorna. Till det material som tagits fram hör en studie om olika tekniska lösningar för “Decarbonisation”, Scaling Technologies to Decarbonize Energy.

Det verkar inte innehålla något som är direkt uppseendeväckande men det är glädjande att man tittar närmare på vilka åtgärder som behövs för att få skjuts på de olika lösningarna och att effektviseringsmöjligheter tar en tydlig plats, se tabell nedan. Man har identifierat att även om det är viktigt att sätta pris på utsläpp så att “kol” (och koldioxid) blir dyrbart så har det en mycket begränsad inverkan på åtgärder för att effektvisera i byggnader, transport och industri. Här gäller det istället att jobba med marknadsspridning (deployment). Svårare men mera spännande!

PS Förra året spreds ett rykte att inte mindre än 1700 privatjetplan hade flugit in deltagare för att diskutera klimatåtgärder! Så var det dock inte. Faktagranskare har visat att det kan ha varit som högst något 100-tal. Det är ju illa nog men rätt skall vara rätt.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv