Paketleverans av effektivisering

Storbritannien har sin “Green Deal” som även innefattar finansiering av åtgärderna så att man får en paketleverans och betalar av i takt med att man sparar - pay as you save. Man rullar nu vidare på ett liknande tema och lanserar en grön investeringsbank.

Frågan är emellertid om det inte saknas en länk i kedjan? Samma regering i UK drar in finansieringen till sina båda organisationer för Energi (EST) och för Koldioxidreduktion (CST). Så var skall man hämta sin expertis för att se till att finansieringen landar på projekt som fungerar och inte på projekt som lovar runt och håller tunt. Det finns ett talesätt att “Bankers despise engineers and vice versa”. Och hitintills har inte finansektorns folk precis rosat marknaden med sina bedömningar av gröna projekt.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv