Paradesign

Intressant att se vad den goda medietäckningen av Paralympics kan föra med sig. Nu kliver en för de flesta av oss okänd värld in i våra vardagsrum via TV-skärmen och vi får se att olika funktionshinder inte innebär något mera än en prestation på lite annorlunda sätt än vad vi är vana vid. Själv undrar jag över en blind kille som springer 200m på 23 sek med ledsagare. De flesta av oss skulle inte ens som unga kommit i närheten av ett sådant resultat. Eller bordtennisspelarna som är snabbare än kobror i sina slag.

Kommer dessa insikter att föra något med sig också på andra områden? Det borde det verkligen för inte minst när det gäller vanliga i vardagen förekommande apparater så designas de utan en tanke på att många av oss (kanske de flesta) kommer att ha svårt att hantera dem. Die Welt i Tyskland skriver om att moderna hushållsapparater är svåra för synskadade att hantera. Touchscreenen är ett gissel inte bara för blinda utan även för många av (oss) äldre som dels har svårt att se den och dels har svårt att förstå vad f-n symboler och funktioner betyder.

Har ni någon gång provat att vara den siste som lämnar ett mötesrum och känt att ni borde släcka ljuset? Bara för att hitta en panel med konstiga symboler? Eller på ett hotellrum sätta rätt temperatur i duschen? Då vet ni vad jag menar!

Vad sysslar de med på designkurserna på våra tekniska högskolor? Eller har de inte några?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv