Partial make-over

E.ONs nya strategi är intressant men är det en tvärvändning som Ny Teknik skriver eller det en omvändelse under galgen eller ett sätt att blanda bort korten? Det beror lite på vad man väljer att se.

Sett till varumärket är det nog en rejäl omkastning när man delar upp sig i två bolag och bara det ena kommer att heta E.ON. Operationen beskrivs i ett strategidokument där det framgår att alla de besvärliga tillgångarna för elproduktion kommer att föras till ett nytt bolag vars namn ännu inte är känt eller bestämt. Med hänsyn till tillgångarnas karaktär som osäkra och miljöförstörande kan man nog gissa att namnet inte lätt kan associeras med det som man nu vill skydda.

Beträffande varumärket så är det också intressant att se att det i stora stycken följer de idéer som lades fram i en rapport från Eurelectric och kommenterades på dessa sidor för lite drygt ett år sedan. Den delen är nog mest att se som en kvittens att de uppfattat vad framtiden kräver.

De är inte de första men åtminstone hittills de största. Nu väntar vi på nästa! Någon som är beredd?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv