Partial make-over

E.ONs nya strategi är intressant men är det en tvärvändning som Ny Teknik skriver eller det en omvändelse under galgen eller ett sätt att blanda bort korten? Det beror lite på vad man väljer att se.

Sett till varumärket är det nog en rejäl omkastning när man delar upp sig i två bolag och bara det ena kommer att heta E.ON. Operationen beskrivs i ett strategidokument där det framgår att alla de besvärliga tillgångarna för elproduktion kommer att föras till ett nytt bolag vars namn ännu inte är känt eller bestämt. Med hänsyn till tillgångarnas karaktär som osäkra och miljöförstörande kan man nog gissa att namnet inte lätt kan associeras med det som man nu vill skydda.

Beträffande varumärket så är det också intressant att se att det i stora stycken följer de idéer som lades fram i en rapport från Eurelectric och kommenterades på dessa sidor för lite drygt ett år sedan. Den delen är nog mest att se som en kvittens att de uppfattat vad framtiden kräver.

De är inte de första men åtminstone hittills de största. Nu väntar vi på nästa! Någon som är beredd?

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv