Patentfloden för förnybar energi

Ser man till innovationer och patent så är det en lindrigt sagt febril aktivitet på området för förnybar energi (CET, Clean Energy Technologies). Europeiska patentorganisation, EPO, visar i en diger rapport att det är bra snurr på nytänkandet.

Naturligtvis dominerar de stora länderna men Sverige förefaller ändå lite frånvarande. Eller är det bara att vi inte syns i denna snårskog av diagram?

Among the six OECD countries that dominate the CET field, Japan leads the way, followed by the U.S. and Germany. The Republic of Korea ? focusing largely on solar PV ? is also a key player, showing a considerable increase in patenting in recent years. The field is rounded off by France and the UK. Moreover, China is partly following in Korea’s footsteps, emerging as a strong player in the field of solar PV.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv