Pekbok om effektivisering.

IEA publicerar en mängd material som är till nytta för att forma en energieffektiv framtid. Men i ett sort flöde så måste det förr eller senare komma något som inte håller måttet. Det har hänt nu med en handbok kallad Energy Efficiency Governance Bakom verket förefaller finnas solitt material samlat från all världens hörn, men när det skall framställas sker det i vad man kallar en handboksform som är full av förnumstigheter för läsaren. Man kommer att tänka på pekböcker eller “lilla Totte”-serien från förra seklet.

I några tabeller finns en antydan till analys och det finns bra länkar till exempel på olika aspekter för den som vill snickra sin egen policy, strategi eller regelverk. Men det behövs ett visst tålamod för att inte fastna i plattityderna. Som t.ex. denna om hur man involverar energiföretagen i effektiviseringsarbetet:

Avoid complexity and simplify procedures whenever possible: It is important to avoid unnecessary complexity, overlap and duplication with rules and procedures whenever possible. These should also be appropriate to the nature and value of the programmes.

Hur var det man sade i Lorry? - Tänkte inte på det!

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv