På väg in i kolbubblan - pengar utan framtid.

Vi har genomlevt några olika bubblor som främst drivits av finanssektorns orealistiska (eller spekulativa) förhoppningar på fastigheter och IT. Nästa ekonomiska bubbla ser ut att bli en kolbubbla varnar ingen mindre än Nicholas Stern. Ty om vi tar den globala uppvärmningen på allvar så är det ju inte särskilt smart att sätta sina pengar i sådan produktion som släpper ut mer kol(-dioxid) än vi har utrymme för. Men det är just det som finanssektorn, bland annat med hjälp av våra pensionspengar, gör!

Finanssektorn kör även denna gÃ¥ng blint framÃ¥t och, säger man i Sterns rapport, man gör det genom att blicka i backspegeln istället för framÃ¥t. Man utvinner “unburnable carbon”:

Company valuation and credit ratings methodologies do not typically inform investors about their exposure

Rapporten innehåller därför handfasta råd för hur man skall kunna lägga om kursen i tid.

I grunden ligger att finanssektorn som ju skall underlätta för den produktiva sektorn kommit att ta över ledarskapet i ekonomin. I en bedömning karakteriserar man de förändrade rollerna så här:

....financial capital hijacking the market rhetoric in order to re-enact what seems to be developing into a modern version of debt slavery.

Om det sedan är ödesbundet som Arrighi hävdar när han karakteriserar de stora cyklerna i ekonomin som att de genomgÃ¥r “en handelsfas, en industrifas och en finansfas” för att därefter kollapsa Ã¥terstÃ¥r att se.

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv