Personligt konto för växthusgaser

Brittiske miljöministern har beställt en rapport som öppnar för att man kan ha personliga konton för växthusgaser. Den krtitik som pekat på svårigheter att hålla ordning på olika kort tillbakavisas bl.a. med hänvisning till att många hushåll redan har medlemskort i olika butikskedjor och som håller reda på kontoställning, extrapriser mm. Istället skapas möjligheter till verklig valfrihet och till personligt ansvar!!

Och om Du själv vill börja nu kan Du “köpa loss” din egen koldioxid från drivmedelsförbrukningen hos Statoil (som tillämpar marknadspris) eller Naturskyddsföreningen (som tar en högre avgift av vilken en del går till deras klimatarbete). I dessa båda fall är det äkta utsläppsrätter som makuleras och inte trädplantering som ibland ifrågasätts vad avser verkligt resultat.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv