PFE 2.0 i Betaversion

Vid årets eceee presenterade Catherine Cooremans ett nytt system som är under införande i Schweiz (2-459-13_Cooremans.pdf). Det bygger på att företag gör energikartläggningar men att företagen först testas med avseende på sin kapacitet att faktiskt genomföra effektiviseringsåtgärder på ett meningsfullt sätt.

Cooremans har under lång tid studerat företagens sätt att behandla effektivisering och särskilt hur man ser på den ur strategisk synpunkt. Det gör att hon också har en mera sofistikerad syn på vad det är som utgör hinder i företagen och man kan säga att den metod hon nu har blivit mamma till i Schweiz är ett sätt att både detektera hindren, karakterisera dem och röja undan dem.

Chapeau!

Detta borde kunna inspirera till efterföljd i Sverige så att vi efter att ha snubblat med PFE kan få ett nytt system.

Esperanto för innovationer (BAT+)

Alla älskar innovationer men få talar om hur man skall få dem tiil stånd. En viktig förutsättning är att fostra marknaden genom olika slags initiativ (ofta ledda av staten) i det som på engelska kallas för “deployment programmes”. Vi har alla sett sådana programs positiva inverkan på kostnaderna där till exempel solkraft och vindkraft blivit dramatiskt billigare. Programmen kritiseras ofta av en viss typ av ekonomer som hävdar att ingreppen är “marknadsskadliga” och naturligtvis av dem som tjänar pengar på den gamla föråldrade tekniken. Men det är sånt man får stå ut med.

Ett internationellt forskningssamarbete (IDDRI), som visat att man inte bara kan klara utan även överträffa 2-gradersmålet genom att kicka igång mera “deployment” i internationellt samarbete, skriver i sin vägledning (policy brief) inför 2018:

The diffusion of key emerging low-carbon technologies should strongly accelerate. This requires an early scale-up of international collaboration on innovation and targeted policy incentives

IEA DSM University har samlat lite material om detta (med tonvikt på teknikupphandlingar) i “How to make the best technology even better, BAT becomes BAT+”. Där finns också en kortare skrift på samma tema.

Man skulle kunna hoppas att Sverige tog upp denna tråd när man är värd för CEM-mötet senare i år men det är nog att hoppas för mycket. Är det någonstans i världen som de “traditionella ekonomerna” har stort inflytande så är det hos oss.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv