PFE 2.0 i Betaversion

Vid årets eceee presenterade Catherine Cooremans ett nytt system som är under införande i Schweiz (2-459-13_Cooremans.pdf). Det bygger på att företag gör energikartläggningar men att företagen först testas med avseende på sin kapacitet att faktiskt genomföra effektiviseringsåtgärder på ett meningsfullt sätt.

Cooremans har under lång tid studerat företagens sätt att behandla effektivisering och särskilt hur man ser på den ur strategisk synpunkt. Det gör att hon också har en mera sofistikerad syn på vad det är som utgör hinder i företagen och man kan säga att den metod hon nu har blivit mamma till i Schweiz är ett sätt att både detektera hindren, karakterisera dem och röja undan dem.

Chapeau!

Detta borde kunna inspirera till efterföljd i Sverige så att vi efter att ha snubblat med PFE kan få ett nytt system.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv