PFE 2.0 i Betaversion

Vid årets eceee presenterade Catherine Cooremans ett nytt system som är under införande i Schweiz (2-459-13_Cooremans.pdf). Det bygger på att företag gör energikartläggningar men att företagen först testas med avseende på sin kapacitet att faktiskt genomföra effektiviseringsåtgärder på ett meningsfullt sätt.

Cooremans har under lång tid studerat företagens sätt att behandla effektivisering och särskilt hur man ser på den ur strategisk synpunkt. Det gör att hon också har en mera sofistikerad syn på vad det är som utgör hinder i företagen och man kan säga att den metod hon nu har blivit mamma till i Schweiz är ett sätt att både detektera hindren, karakterisera dem och röja undan dem.

Chapeau!

Detta borde kunna inspirera till efterföljd i Sverige så att vi efter att ha snubblat med PFE kan få ett nytt system.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv